Tiến hành nạp thẻ

Liên hệ trực tiếp page sau nếu có lỗi khi nạp thẻ: Bấm vào đây

Nạp thẻ

Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ

Chú ý: Nhập số seri đầy đủ và chính xác, trường hợp nếu thiếu hoặc sai 1 chữ số sẽ không nhận được khuyến mãi

Chú ý: Nhập mã thẻ đầy đủ và chính xác, trường hợp nếu thiếu hoặc sai 1 chữ số sẽ không nhận được khuyến mãi