Nạp Thóc

Nạp thẻ

Bảng giá nạp thóc Funtap

Mệnh giá Thóc
50.000 VNĐ 100.000
100.000 VNĐ 250.000
200.000 VNĐ 600.000
300.000 VNĐ 900.000
500.000 VNĐ 2.000.000

Lưu ý khi nạp thóc ở Napcard.net

  • Bạn nên nhập đúng mệnh giá thẻ để bên mình dễ dàng nạp thóc vào tài khoản của bạn.
  • Khi nạp nhiều thẻ cho tài khoản bạn nên nạp cách nhau 2 – 5 phút nhé. Kẻo nghẽn hệ thống bên mình :D.
  • Thẻ nạp sẽ được quy đổi ra thóc trong game và không được đổi lại tiền mặt.